GAME MOBILE

Bảo trì cổng trong ngày 29.06

 

Kính gửi quý bằng hữu,

Nhằm nâng cấp máy chủ và tối ưu 1 số máy chủ cũ, GameFullVIP thực hiện bảo trì định kỳ cuối tháng!

Thời gian: trong ngày 29.06 (dự kiến xong 16h)

Sau thời gian bảo trì (tối 29.06), GameFullVIP sẽ phát thêm rất nhiều giftcode tháng 7 (theo cấp VIP) trên trang chủ!

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý bằng hữu!

GAME MOBILE-2016 © O981-556-4282m