GAME MOBILE

Mở Server AlphaTest MA VỰC H5

Thời gian: 7h tối 01/06/2020
Nội dung: account VIP3+ trên cổng GameFullVIP có thể login test
Lưu ý: bản TEST, bao gồm rất nhiều lỗi vặt, những bằng hữu chơi free thì đợi bản chính thức

Link tải: http://mavuch5.gamefullvip.com/mavuch5.apk

Hoặc chơi trực tiếp: 

mavuch5.gamefullvip.com

 

Bằng hữu chỉ có 10.000.000 Ma Thạch TEST trong hôm nay đến 10h sáng mai!
Mai BQT nhận báo cáo lỗi đầy đủ sẽ phát thêm Ma Thạch để bằng hữu trải nghiệm!