GAME MOBILE

Tối ưu 1 số game Tháng 7

Kính gửi quý bằng hữu,
Trong đầu tháng 7 sắp tới, GameFullVIP sẽ có 1 số tối ưu về cơ sở dữ liệu (database) đối với 1 số game sau:
- Kiếm Linh Phi Tiên
- Thục Sơn 3D
- Tân Thiên Hạ 3D
- Hoa Sơn Ngũ Tuyệt
- Đấu La Đại Lục (bản 1, không ảnh hưởng bản Đấu La Tái Lâm)


Cụ thể trong nhiều năm vận hành, database đã "phình" lên rất to, ví dụ:
- Kiếm Linh Phi Tiên server 01 đã sắp vượt mốc 3.000 MB dữ liệu (> 1.000.000 triệu record)
- Thục Sơn 3D server 01 1.500 MB dữ liệu ( ~400.000 record)
- Hoa Sơn Ngũ Tuyệt server 01 gần 2.500.000 record

Đa phần các game sẽ được tối ưu để giảm tải cho server! Chỉ xóa đi 1 số tài khoản không nạp và level thấp, xóa thêm nhật ký vô dụng!

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý bằng hữu!